5-11 сыныптар үшін математика пәнінен жылдық қорытынды бақылау жұмысы тапсырмалары

  1. Материалы для учителя
  2. Начальные классы

Автор материала: Кыдырова Райхан Онгаркызы

Содержимое документа:

5 сынып математика.

Тоқсандық бақылау жұмысы.

1-ші нұсқа

1. Бөлшектерді процентпен жазыңдар: 0,2; 0,8; 0,75; 2,3.

2. Кітапханада 35 000 кітап бар. Оның 22%-і әдеби кітаптар. Кітапханадағы әдеби кітаптардың саны қанша?

3. Бензин құйған соң біраз жүргеннен кейін машинаның бензин құятын багында бензин қалды. Бұл алғашында құйылған бензиннің 50% -індей. Машинаның бензин құятын багында алғашында неше литр бензин болған?

4. Сынып оқушыларының 40%-і шаңғы тебе біледі. Қалғандары конькимен сырғанай алады. Сынып оқушыларының шаңғы тебе білетіндерінің және конькимен сырғанай алатындарының дөңгелек диаграммасын салыңдар.

5. Есепте: 365,5 : (6,2 – 4,5) * 0,01 + 1,85

2-ші нұсқа

1. Бөлшектерді процентпен жазыңдар:

0,5; 0,4; 0,15; 1,25.

2. Мектепте барлығы 1 500 оқушы бар. Оның 42%-і ұл балалар. Мектепте қанша ұл бала бар?

3. Оқушы кітаптың 124 бетін оқыды. Бұл кітаптың барлық бетінің 62% -і. Кітапта неше бет бар?

4. Мектеп кітапханасында кітаптардың 80%-і оқулықтар, қалғаны әдеби кітаптар. Мектеп кітапханасындағы кітаптардың дөңгелек диаграммасын салыңдар.

5. Есепте: 408,8 : (6,3-5,18)*0,01 + 1,35

5 сынып математикадан жылдық бақылау жұмысы.

1-ші нұсқа

1.Амалдарды орындаңдар:

А)

Б)

2.Теңдеуді шешіңдер:

3. Бір қорапта үш түсті 120 қарындаш бар. Қарындаштардың бөлігі қара, ал бөлігі ақ. Қызыл қарындаштардың санын табыңыз.

4. Әсеттің массасы . Адам массасының 65%-і су. Әсеттің денесінде неше кг су бар?

5. Бөлшекті қысқартыңдар:

6. . ВОС жазыңқы бұрышының О төбесінен ОD сәулесі жүргізілді. Сонда 0 .

2. Теңсіздікті шешіңіз:

3. Теңсіздікті график арқылы шешіңдер: -x2 -5x + 6 0

4 . -3х2 + 6х + 9 > 0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз.

5. Қалтадағы 15 асықтың 10 боялған.Қалтадан кездейсоқ алынған асықтың боялған болу ықтималдығын табыңдар.

8 сынып жылдық бақылау жұмысы.

1-ші нұсқа

1. Есептеңдер:

2. Өрнекті ықшамдап , оның мәнін табыңдар:

3. Теңдеуді шешіңдер:

4. Теңдеуді шешіңдер:

5.Теңсіздікті шешіңдер:

6. Екi санның қосындысы 21, ал олардың көбейтiндiсi 90. Осы сандарды табыңдар.

2-ші нұсқа.

Есептеңдер: 2. Өрнекті ықшамдап , оның мәнін табыңдар: 3. Теңдеуді шешіңдер:

4. Теңдеуді шешіңдер:

5.Теңсіздікті шешіңдер:

6. Бір сан екiншісінен 4-ке артық. Ал олардың квадраттарының айырмасы 56-ға тең. Осы сандарды табыңдар.

9 сынып тоқсандық бақылау жұмысы.

1-ші тоқсан.

1. Есептеңіз: sin70∙ cos230+ sin230∙ cos70

2. Өрнекті ықшамдаңыз:

3. Өрнекті ықшамдаңыз:

4. Есептеңіз: 6(sin6a+cos6a), егер cos2a =

5.Шахмат турниріне 8 ойыншы қатысты және әр шахматшы өзгелермен бір-бір ойыннан ойнады.Турнирде барлығы неше партия ойналды?

2-ші тоқсан

1. Есептеңіз : sin640 cos 260+cos640sin 260-sin 300

2. Өрнекті ықшамдаңыз : cos 0,3

3. Өрнекті ықшамдаңыз:

4. Есептеңіз: 125(cos8a-sin8a), егер cos2a = 0,8

5. 5 оқушыны 5 орындыққа неше түрлі тәсілмен отырғызуға болады?

9 сынып математикадан жылдық бақылау жұмысы.

1-ші нұсқа.

1.Теңдеулер жүйесін шешіңдер:

2. Ықшамдаңыз:

3.Арифметикалық прогрессия аn=6n+2 формуласымен берілген. Прогрессияның алғашқы он алты мүшесінің қосындысын табыңыз.

4. Мүшелерi оң өспелi геометриялық прогрессияның бiрiншi және төртiншi мүшелерiнiң көбейтiндiсi 27, ал екiншi мен үшiншi мүшелерiнiң қосындысы 12 тең. Екiншi мен бесiншi мүшелерiнiң қосындысын табыңыз.

5. 22.Өрнекті ықшамдаңыз:

6. Жедел поезд семафор алдында 16 минут тоқтатылған. Кестеден шығып қалмау үшiн, ол келесi аралықты жоспарлағаннан 10 км/сағ артық жылдамдықпен жүрген.Поездың кесте бойынша жылдамдығын табыңыз.

2-ші нұсқа.

1.Теңдеулер жүйесін шешіңдер:

2. Арифметикалық прогрессияның a = 11, d = 8, n = 17 екендігі белгілі. Прогрессияның n – ші мүшесі мен алғашқы n мүшесінің қосындысын табыңыз.

3. Ықшамдаңыз:

4. Мүшелері оң геометриялық прогрессияның екінші мүшесі 81, ал үшінші мен төртінші мүшелерінің қосындысы 36-ға тең. Прогрессияның бірінші мен бесінші мүшелерінің айырмасын табыңыз.

5. 23. Өрнекті ықшамда :

6. Қайық 12 км/сағ жылдамдықпен бір айлақтан екiнші айлаққа қарай шықты. Жарты сағаттан кейiн сол бағытта 20 км/сағ жылдамдықпен пароход шықты. Егер пароход қайықтан 1,5 сағат бұрын келсе, онда айлақтар арасы қанша?

10 сынып тоқсандық бақылау жұмысы.

1-ші нұсқа.

1.[-2; 2]- де y = x3 - 3x2 + 3x + 2 функциясының ең үлкен мәнін табыңыз

2. Сынып оқушы3.1. у = х2 -4х+3 функциясының :

а) нөлдерін ;

б) өсу аралықтарын;

в) кему аралықтарын анықта.

3.Мектеп оқушыларының шахмат турнирiнде 253 партия ойналды. Әр оқушы қалған ойыншылардың әрқайсысымен бiр партиядан ойнады. Сыныпта қанша оқушы болғаны?

4.Ньютон биномын қолданып жақшаны ашыңдар:

5. Есептеңдер:

2-ші нұсқа.

1.f(x) = 3x5-5x3+1функциясының [-2;2] кесіндісінде ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз.

2 . у = -х2 +5х функциясының :

а ) нөлдерін ;

б ) өсу аралықтарын

в ) кему аралықтарын анықтаңыз

3 . Мектеп бітірушілер бір – біріне фотосуреттерін сыйлайды. Егер 870 сурет алмастырылған болса, мектеп бітірушілер саны қанша болғаны?

4. Ньютон биномын қолданып жақшаны ашыңдар.

5.Есептеңдер:

10 сынып жылдық бақылау жұмысы

1-ші нұсқа.

1.Функцияның анықталу облысын табыңдар: у

2. Теңдеуді шешіңдер: а)2 б)

3. Теңсіздікті шешіңіз: 2cos2x+5cosx + 2

4. Абсциссасы x0=2 нүктесiнде f(x)=1-2x2 функциясының графигiне жүргiзiлген жанаманың теңдеуiн жаз.

5. y = 3sin2x + 2cos2 x функциясының ең кіші мәнін табыңыз.

6. 25қушының ішінен екі кезекшіні неше түрлі тәсілмен таңдап алуға болады?

2-ші нұсқа.

1.Функцияның анықталу облысын табыңдар:

2. Теңдеуді шешіңдер: б).

3. Теңсіздікті шешіңіз: 2 sin2x-7sinx+3>0

4. Абсциссасы х0=-1 нүктесiнде f(x)=-x2-4x+2 функциясыны графигiне жүргiзiлген жанаманың теңдеуiн жазыңыз.

5. [0; ] - де y = функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.

6.Шахмат тақтасының қара түсті торларына бес дойбы тастарын неше түрлі тәсілмен қойып шығуға болады ?

11 сынып тоқсандық бақылау жұмысы.

1.Теңдеуді шешің:

3. Теңсіздікті шешіңіз:

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер :

5. Теңдеуді шешіңіз:

6.Теңдеуді шешіңдер:

2-ші нұсқа

1.Теңдеуді шешіңіз:

2. :

3. Теңсіздіктi шешіңдер:

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:

5. Теңдеуді шешіңіздер: ;

6. Теңдеуді шешіңдер:

11 сынып Жылдық бақылау жұмысы:

1-ші нұсқа

Мына функциялардың алғашқы функцияларының жалпы түрін табыңдар:5Теңдеулер жүйесін шешіңдер: Өрнектің мәнін табыңдар:; ә)

4. Интегралды есептеңдер: ;

5.Теңдеуді шешіңіз: .

6. Теңсіздікті шешіңдер:

2-ші нұсқа.

1.Мына функциялардың алғашқы функцияларының жалпы түрін табыңдар :

a) b) ;

2. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:

3. Өрнектің мәнін табыңдар:

ә)

4.Интегралды есептеңдер: ;

5. Теңдеуді шешіңіз:

6. Теңсіздікті шешіңіз:

Годовая контрольная работа. 11 класс

Вариант 1

Найти общий вид для заданных функций:5Решить системы уравнений: Найти значения выражений :; ә)

4. Вычислить : ;

5 Решить уравнения: .

6. Решить неравенства:

Вариант 2

1. Найти общий вид для заданных функций :

a) b) ;

2. Решить системы уравнений :

3. Найдите значения выражений :

ә)

4.Вычислить: ;

5. Решите уравния:

6. Решите неравенства:

Итоговая контрольная работа.

11 класс IY четверть

Вариант 1

1.Реешить уравнения:

3. Решить неравенства :

4. Решить системы неравенств :

5. Решить уравнения:

6.Решить уравнения:

Вариант 2

1. Решить уравнения :

3. Решить неравенства :

4. Решить системы неравенств :

5. Решить уравнения : ;

6. Решить уравнения :

Итоговая контрольная работа.

9 класс IY четверть

Вариант 1

1. Вычислить: sin70∙ cos230+ sin230∙ cos70

2. Упростите выражения:

3. Упростите :

4. Вычислить : 6(sin6a+cos6a), егер cos2a =

5.Участники шахматного турнира играют в зале, где имеются 8 столиков.Сколькими способами можно расположить шахматистов, если исвестны участники всех партий?

Вариант 2

1. Вычислите : sin640 cos 260+cos640sin 260-sin 300

2. Упростить выражения : cos 0,3

3. Упростить выражения:

4. Вычислить: 125(cos8a-sin8a), егер cos2a = 0,8

5. Сколькими способами можно выбрать трех дежурных из группы в 20 человек ?

Годовая контрольная работа. 9 класс

Вариант 1

1.Решить системы уравнений:

2. Упростите:

3.Найти первый и пятый члены геометрической прогресий, если известно, что знаменатель ее равень 3, а сумма шестий ее первых членов равна 1820

4. Сумма третьего и девятого членов арифметической прогрессий равна 8.Найтий сумму первых 11 членов этой прогресий.

5. Упростите :

6. Товарный поезд был задержан в пути на 12 мин , а затем на растоянии 60 км наверстал потрянное времия , увеличив с...

Предпросмотр онлайн:

Скачать 223.18 Kb

Посмотрите также:

— Тесты по мировой художественной культуре для 11 класса "Авангардизм"
— Музыкально-литературная композиция "Песни опалённые войной", для учащихся 1-11 классов