ҰБТ-ге арналған тест тапсырмалары

  1. Материалы для учителя
  2. Физкультура

Автор материала: Кусаинова Лаура Токановна

Содержимое документа:

ҰБТ-ге арналған тест тапсырмалары 20сұрақ –бір дұрыс жауапты,10 сұрақ – бірнеше дұрыс жауапты (Жаңа форматта)

Егер сұйыққа батырылған денеге әсер ететін Архимед күші ауырлық күшіне тең болса,дене

A) жоғары қарай қозғалады

B) толығымен сұйықтың үстіне қалқып шығады

C) сұйық ішінде кез келген жерінде тепе-теңдікте болады

D) сұйыққа батады

E) сұйық бетінде жартылай батып,жүзіп жүреді

2. Радиусы 0,25 м,20 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы

A) 31,4 м/с

B) 34,5 м/с

C) 30 м/с

D) 35 м/с

E) 15 м/с

3. Өткізгіштің кедергісі тәуелді емес.....

A) өткізгіштің ұзындығына

B) өткізгіштің көлденең қимасының ауданына

C) өткізгіштің меншікті кедергісіне

D) ток күшіне

E) өткізгіштің ұзындығына,көлденең қимасының ауданына,

меншікті кедергісіне

4. Математикалық маятник қозғалыс заңымен тербеледі.Маятник тербелісінің периоды

A) 0,4 с

B) 0,8 с

C) 6,28 с

D) 1,57 с

E) 14 с

5. Жылу машинасының ПӘК-і 20 болса,қыздырғыш температурасының суытқыш температурасына қатынасы

A) 0,2

B) 1,25

C) 0,6

D) 1,125

E) 2

6. Толық жұтылған кванттың импульсі болатын ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы()

A) м

B) м

C) м

D) м

E) м

7. Көз кескінді торламаға емес, торламаның алдына түсіреді.Бұл ақау

A) астигматизм

B) сфералық аберрация

C) хроматтық аберрация

D) алыстан көргіштік

E) жақыннан көргіштік

8. Массасы 40 кг газ көлемі 20 м3 шарды толтырған.Газдың тығыздығы

A) 200 кг/м3

B) 0,5 кг/м3

C) 2 кг/м3

D) 10 кг/м3

E) 20 кг/м3

9. Қатаңдығы 40 Н/м динамометр серіппесінің салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен созылуы

A) 0,6 м

B) 0,06 м

C) 0,06 см

D) 0,06 мм

E) 0,6 см

10. Ішінде еркін электромагниттік тербелістер бола алатын ең қарапайым жүйе-тербелмелі контур.Оның құрамына кіретін элементтер:

A) конденсатор мен катушка

B) екі катушка

C) катушка мен ток көзі

D) екі конденсатор

E) конденсатор мен ток көзі

11. Массасы 1,4 кг денеге 1,5 минут бойы 5 Н күш әсер етті.Күш импульсі

A) 0,25

B) 7,5

C) 450

D) 150

E) 500

12. «Қазақ радиосы»радиостанциясы 101 МГц жиілікте хабар таратады.Осы радиостанцияны тыңдау үшін радиоқабылдағышты қандай толқын ұзындығына туралау керек?Электромагниттік толқындардың таралу жылдамдығы 300000 км/с

A) 2,97 км

B) 2,97 дм

C) 2,97 см

D) 2,97 м

E) 2,97 мм

13. Өзара параллель жалғанған екі резистордың кедергілері 4Ом және 4 Ом-ға тең,ток күші 3 А болғанда кернеу

A) 8 В

B) 3 В

C) 9 В

D) 6 В

E) 1 В

14. 10 л су 16-тан 15-қа дейін суығанда бөлінетін жылу мөлшері (c)

A) 210 кДж

B) 196 кДж

C) 840 кДж

D) 42 кДж

E) 380 кДж

15. Электр үтіктің қысқыштарындағы кернеу 220 В,үтіктің қыздырғыш элементінің кедергісі 50 Ом.Қыздырғыш элементтегі ток күші

A) 2,5 А

B) 5,5 А

C) 6 А

D) 4,4 А

E) 10 А

16. Инерция заңын ашқан ғалым:

A) Аристотель

B) Г.Галилей

C) И.Ньютон

D) М.Ломоносов

E) Фарадей

17. Бүкіләлемдік тартылыс заңының формуласы:

A)

B)

C)

D)

E)

18. Екі дененің қозғалыс теңдеуі : 4(м) және 2(м).Олардың кездесу уақыты.

A) 1 с

B) 20 с

C) 10 с

D) 15 с

E) 100 с

19. Ядролық реакцияның екінші өнімі:

A) бөлшек

B) бөлшек

C) электрон

D) протон

E) нейтрон

20. Линзаның оптикалық күші 4 дптр.Линзаның фокус аралығы

A) 0,25 см

B) 0,25 м

C) 4 см

D) 4 м

E) 0,5 м

21 Гидравликалық престің ауданы 180 м2 үлкен поршеніне 180 кН күш әсер етеді.Кіші поршеннің ауданы 4 м2.Осы жағдайда кіші поршень престегі майға әсер ететін күш

A) 40 кН

B) Н

C) 4 Н

D) мН

E) 400 кН

F) 400 мН

G) 4 кН

H) Н

22.Егер екі заряд бір-бірінен тебілсе,онда олардың зарядтарының таңбалары сәйкесінше

1. 0 және (+)

2. (+)және (-)

3. (+) және 0

4. (-) және 0

5. 0 және 0)

6. (-) және (-)

7. (+) және (+)

8. 0 және (-)

A) 1,3,4,5

B)

C) 6 және 7

D)

E) 2 және 4

F) тек 4

G) 1 және 5

H) 2,3,4

23. Қатаңдығы 250 Н/м серіппе 16 с ішінде 20 тербеліс жасаайтын болса,жүктің массасы

A) 4000 г

B) 1 кг

C) 0,001 т

D) 4000000 мг

E) 2000 г

F) 4 кг

G) 2 кг

H) 1000 г

24. Аспан сферасында күннің жылдық қозғалыс дөңгелегінің аты

A) зенит

B) вертикаль

C) меридиан

D) надир

E) еңістік дөңгелегі

F) экватор

G) эклиптика

H) азимут

25. Үдеуді анықтауға жарамайтын формулаларды көрсетіңіз

1.

5.

2.vt

6.2

3.

7.

4.

8.at

A) 2,3,6,8

B) 3,6,8

C) 1,3,4,5,6

D) 2,3,7,8

E) 1,4,5,7

F) 1,5

G) 1,5,7

H) 2,3,7

26. Дж-мен өлшенеді

1. қуат

2. жұмыс

3. толық механикалық энергия

4. дене импульсі

5. ұзындық

6. кинетикалық энергия

7. жол

8. потенциалдық энергия

A) 1 және 7

B) 3,5,7,8

C) 2,3,6,8

D) 1,2,4,6

E) 1,4,5,7

F) 1,2,3

G) 2,3

H) 1,3,2,7

27. Молекулалардың макроскопиялық параметрі болып табылмайды:

1.кысым

4.жылдамдық

2.шоғыр

5.зат мөлшері

3.көлем

6.температура

A) 2,3,4,5

B) 1,2,3,6

C) 2,4,5

D) 1,3,6

E) 1,2,3,5

F) 1,5

G) 1,6

H) 2,3

28.80 м биіктіктен вертикаль төмен тас бастапқы жылдамдықсыз тасталды.Құлау уақыты мен бастапқы жылдамдығын табыңыз(g=10 м/с2)

1. 5,45 с a) 10 м/с

2. 4,24 с b) 21 м/с

3. 4 с c) 24 м/с

4. 3,74 с d) 32 м/с

5. 1 с e) 54 м/с

6. 2,15 с f) 42 м/с

7. 2,44 с g) 40 м/с

8. 3,22 с h) 37 м/с

A) 1, e

B) 5, d

C) 3, g

D) 7, c

E) 4, h

F) 1, f

G) 1, c

H) 2, g

29. Шамалармен олардың өлшемдерін байланыстырыңыз

a) кг

b) кг/м3

1. кернеу c) м/с

2. ұзындық d) А

3. кедергі e) Па

4. тығыздық f) Ом

g) м

h) В

A) 1- h, 2-g, 3-f, 4-b

B) 1-g, 2-f , 3-d, 4-a

C) 1-f , 2-b, 3-g,4-b

D) 1-f , 2-a , 3-c, 4-b

E) 1-d , 2-c, 3-b, 4-g

30. Теңіз тереңдігін өлшеу барысында эхолот дыбыстық сигнал жіберіп,4 с уақыттан соң оны қабылдада.Судағы дыбыс жылдамдығы 1500 м/с деп есептеп теңіз тереңдігін табыңыз

1. 6 км

2. 1,5 км

3. 2700 м

4. 6000 м

5. 3000 м

6. 3 км

7. 10,8 м

8. 1500 м

A) 3, 4

B) 5, 6

C) 2, 8

D) Тек 7

E) Тек 4

Тест жауаптары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

A

D

A

A

C

D

C

B

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

D

D

D

D

C

A

C

B

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B , G

D

A, F

E , G

A

C

C

C

A

BПредпросмотр онлайн:

Скачать 52.50 Kb

Посмотрите также:

— Кроссворды по физике по загадкам
— Материал: Кроссворды «Морской бой»
— «Действия электрического тока» (файл для мультимедийной доски)
— Презентация-тест «Умники и умницы»
— Тесты для сдачи ЕНТ, ЕГЭ