Физика пәнінен 9-сыныпқа арналған сұрақтар жиынтығы

  1. Материалы для учителя
  2. Физкультура

Автор материала: Кусаинова Лаура Токановна

Содержимое документа:

Физика пәні бойынша 9-сыныпқа арналған сұрақтар


Билет №1

1. Түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс, түрлері

2. Үдеу. Жылдамдық. Орын ауыстыру.

3. Есеп

Билет №2

1. Механикалық қозғалыс , түрлері.

2. Дененің еркін түсуі. Еркін түсу үдеуі.

3. Есеп

Билет №3

1. Материялық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы. Сызықтық бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу.

2. . Векторлар, амалдар қолдану. Проекциясы

3.Есеп.

Билет №4.

1. Қозғалыс .Материялық нүкте.Санақ жүйесі

2. Үдеу. Жылдамдық. Орын ауыстыру

3.Есеп

Билет №5

1. Сызықтық бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу.

2 . Дененің еркін түсуі. Еркін түсу үдеуі

3.Есеп.

Билет №6

1. Векторлар, амалдар қолдану. Проекциясы

2. Үдеу. Жылдамдық. Орын ауыстыру

3. Есеп.

Билет №7

1. Түзу сызықты теңайнымалы қозғалыс, түрлері

2. Дененің еркін түсуі. Еркін түсу үдеуі

3. Есеп.

Билет №8

1 . Материялық нүктенің шеңбер бойымен қозғалысы. Сызықтық бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу.

2. Векторлар, амалдар қолдану. Проекциясы

3. Есеп

Билет №9

1. Изобаралық және изохоралық процестер.

2. Денелердің ауырлық күші әрекетінен қозғалуы.

3. Есеп

Билет №10

1. Энергия және жұмыс

2.Үйкеліс күштері.

3. Есеп

Билет №11

1. Дене импульсі. Импульстің сақталу заңы.

2. Ішкі энергия

3. ЕсепБелет №12

1. Күш. Деформация. Гук заңы.

2. Энергия. Энергияның айналу және сақталу заңы.

3. Есеп

Белет №13

1. Термодинамиканың бірінші, екінші заңы.

2.Идеал газ күйінің теңдеуі

3. Есеп

Билет 14

1.Жылу қозғалтқыштар. Жылу қозғалтқыштарының ПӘК-і

2. Газдардың молекулалы-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.

3. Есеп.

Билет 15

1. Масса ақауы. Ядроның байланыс энергиясы.

2. Архимед күші. Денелердің жүзу шартары.

3. Есеп.

Билет 16

1. Еркін және еріксіз тербелістер. Резонанс..

2. Күш. Деформация. Гук заңы.

3. Есеп.

Билет 17

1. Дыбыстық шағылуы. Жаңғырық. Ультрадыбыс.

2. Жердің жасанды серіктері

3. Есеп.

Билет 18

1. Сызықтық бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу.

2. Дененің шеңбер бойымен қозғалысы

3. Есеп

Билет 19

1. Термодинамиканың бірінші, екінші заңы.

2. Атомның планетарлық моделі. Атом ядросының құрылысы.

3. Есеп

Билет №20
  1. Заттардың құрылысына көзқарас. МКТ негізгі қағидалары

  2. Жарық. Жарық жылдамдығы. Жарық көздері.

  3. Есеп.

Билет №21
  1. Масса ақауы. Ядроның байланыс энергиясы.

  2. Жарықтың таралуы. Күн мен Айдың тұтылуы.

  3. Есеп.

Билет №22

1. Энергия және жұмыс

2. Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары.

3. Есеп

Билет №23

1. Жарықтың сынуы. Сыну заңдары.

2. Атомдардың сәуле шығару және сәуле жұту спектірлері.

3. Есеп

Билет 24

1. Реактивті қозғалыс

2. Изопроцестер

3. Есеп

Билет №25
  1. Радиоактивті сәулелердің пайда болу табиғаты.

2. Энергия. Энергияның айналу және сақталу заңы.

3. Есеп

Предпросмотр онлайн:

Скачать 14.84 Kb

Посмотрите также:

— Исследовательская работа по физике для 9 класса по теме «Правда и мифы об алюминиевой посуде»
— Обобщение опыта по физике для 7-9 класса по теме «Основы личностно-ориентированной модели обучения»
— Сценарий внеклассного интегрированного мероприятия по физике для 9 классов на тему: «Счастливый случай»
— Зачетное задание по физике для 9 класса
— Элективные курсы по физике для 9 класса «Физика и человек»