Урок з літератури на тему "Усна народна творчість. Соціально-побутові пісні"

  1. Материалы для учителя
  2. Украинский язык

Автор материала: Сырбул Анастасия Борисовна

Содержимое документа:

Тема: «Розлилися круті бережечки». «Ой, ясне сонечко високо ходить».


Мета: ознайомити учнів зі зразками соціально-побутових пісень; допомогти усвідомити їх ідейно-художні особливості; розвивати навички виразного читання, аналізу народних пісень, висловлення власних суджень щодо прочитаного; виховувати почуття пошани до духовних скарбів народу, кращі людські якості


Хід уроку


І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

  1. Бесіда з учнями

  2. Розгляд малюнків

  3. Виразне читання пісень

IV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.

  1. Слово вчителя.

Протягом усього часу існування українського козацтва виникали й козацькі пісні, у яких оспівувалися боротьба українського народу за незалежність, збереження національної самобутності, мужність захисників вітчизни, битви, поразки й перемоги, полон, страждання у виснажливих походах, туга за рідною землею, близькими та рідними.

На відміну від історичних, козацькі пісні зображують не конкретні події та видатних осіб, а життя звичайних козаків, типових персонажів, хоча такий поділ, звичайно, дещо умовний.

  1. Виразне читання пісні «Розлилися круті бережечки».

3. Словникова робота.
Китайка — тканина;
змарніла — поблідла.

4. Спостереження над текстом,евристична бесіда.

— З ким, на вашу думку, боролися козаки, яка деталь про це свідчить? (З польською шляхтою; козаки збираються походом у Варшаву.)

— Наведіть приклади прийомів поетичного паралелізму, (Розлилися бережечки — пожурились козаченьки та ін.)

— Назвіть постійні епітети. ((Коні) воронії, чистеє (поле), червона (китайка), червона (калина) та ін.)

— Заповніть табличку «Реальні та символічні, узагальнені образи пісні».

Реальні образи

Символічні, узагальнені образи

(бережечки, козаченьки молодці поле)

(Варшава, козацька слава червона калина)


  1. Виразне читання чумацької пісні «Ой ясне сонечко високо ходить».


  1. Словникова робота за питаннями учнів.


7. Евристична бесіда, спостереження над текстом, виконання пошуково - дослідницьких завдань.

— Які деталі з пісні свідчать про те, що чумацький промисел важкий і небезпечний? (Довго знаходяться в дорозі — сонце сходить і заходить; розбійники з темного лісу виїжджають.)

— Чому отаман був спочатку стривожений, до яких хитрощів він удався, щоб захиститися від розбійників? (Передбачав небезпеку, заманив у пастку вдаваною безпосередністю й страхом перед нападниками.)

— Як на основі цієї пісні можна охарактеризувати чумаків?


Заповніть табличку.

Риси характеру

Приклади

Сильні, мужні

«Хлопці встали, дрюки взяли І побили розбійників»

Хитрі, передбачливі

«Наш отаман сидить між возами, Умивається сльозами»

Дбають про честь

«І повезли в город Полтаву, І зробили собі славу»


— Знайдіть художні ознаки народної пісні. (Вигуки, поетичний па­ралелізм, повтори, звертання, зменшувально-пестливі слова, постійні епітети, діалоги та ін.)

— Який новий художній засіб ви помітили, що було несподіваним?
(Антитеза: високо сходить — низенько заходить, уривчасте закінчення.)


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ


Завдання учням.

— Складіть (змалюйте) «асоціативний кущ» до поняття «соціаль­но-побутова народна пісня», «козацька, чумацька пісня».

славаVІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати, аналізувати народні пісні, висловлювати про них свою думку.


Предпросмотр онлайн:

Скачать 471.5 Kb

Посмотрите также:

— Є. Гуцало «Журавлі високі пролітають… Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.
— Конспект уроку на тему:"Письмовий твір-опис природи за картиною Катерини Білокур «Багрянець осені» у художньому стилі"
— Узагальнення досвіду роботи вчителя української мови та літера
— Тестові завдання з української літератури
— Урок позакласного читання у 8 класі