Веб этикет и безопасность в интеренте

  1. Материалы для учителя
  2. История

Автор материала: Чиноватая Зоя Анатольевна

Описание документа:

Научная работа МАН в секции "Педагогика". В работе исследованы различные сервисы онлайн общения, их преимущества и недостатки, проанализированы типичные ошибки при общении в интернете грамматического, стилистического и особенно этического характера, разработаны рекомендации для учащихся по культурному и безопасному общению во всемирной паутине.

Содержимое документа:

ВЕБ-ЕТИКЕТ ТА БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ

Клименко Дарина Олегівна, Харківське територіальне відділення МАН України, Харківська гімназія № 43 Харківської міської ради Харківської області, 10 клас, м. Харків

Чиновата Зоя Анатоліївна, вчитель математики Харківської гімназії № 43 Харківської міської ради Харківської області

Інформаційне суспільство характеризується як суспільство знання, де особливу роль відіграє процес перетворення інформації в знання. Сучасний період суспільної історії характеризується взаємопроникненням реального та віртуального світів: реальний світ освоює та використовує інформаційно-комунікаційні технології, а віртуальний світ навчається жити за законами людського суспільства.

Актуальність теми: проаналізувавши велику кількість прикладів негативного спілкування в онлайні, відсутність елементарної культури спілкування, безліч орфографічних та стилістичних помилок, недотримання вимог адміністраторів сайтів та мереж щодо користування їх ресурсами, вседозволеність та безкарність через використання нік-неймів та аватарів надихнуло нас на думку, що в школах потрібно розпочати приділяти увагу питанням за темою: «Веб-етикет: культура спілкування та безпека в інтернеті».

Мета та завдання дослідження: проаналізувати типові випадки безкультурного або аморального та небезпечного спілкування в електронних мережах та на підставі цього аналізу розробити поради учням гімназії на тему «Веб-етикет: культура спілкування та безпека в інтернеті».

Об’єкт дослідження: культура та норми міжособистісного спілкування людей в мережі інтернет.

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні.

Сучасні реалії спілкування потребують від нас актуальних знань і навичок того, як професійно взаємодіяти з іншими людьми, використовуючи цифрові інструменти. Враховуючи новизну соціальних медіа та інших засобів комунікації, дуже легко сказати щось невірно, некоректно, задіти почуття інших.

Цифрові технології постійно прогресують, відкриваючи нові можливості для спілкування. Користувачі стають нахабними та нав’язливими. Вони оприлюднюють що хочуть, не зважаючи на моральні норми, забувають про правила ввічливості, починаючи із звертання на «Ви» та закінчуючи нецензурною лексикою і настирною саморекламою.

Проте базові правила етикету залишаються в силі. Ввічлива електронна комунікація так само спирається на відомий загальнолюдський принцип: ставтеся до інших так, як хотіли б, щоб вони ставилися до вас. Завжди треба залишатися порядною людиною, навіть якщо спілкуєтеся через холодне світло монітору або екран гаджета.

Проаналізувавши переваги та недоліки користування інтернет-засобами навчання та спілкування, були визначені неприпустимі порушення норм та правил спілкування в онлайн просторі та розроблені поради учням з етичного та безпечного використання засобів онлайн спілкування, які презентували на засіданні дитячо-юнацької організації «Сузір’я - 43», розмістили на сайті гімназії, в кабінеті інформатики, шкільній бібліотеці та для ознайомлення та використання учнями гімназії.

Проти публікації тез не заперечую.

Науковий керівник З.А. Чиновата

Підпис З.А. Чиноватої засвідчую

Директор гімназії № 43 С.М. Ковальова

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 КУЛЬТУРА ТА НОРМИ МІЖОСОБИСТІСНОГО

СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Поняття інформаційної грамотності та інформаційної культури

Становлення інформаційної культури в світі

Переваги та недоліки онлайн спілкування

Типові проблеми онлайн спілкування

РОЗДІЛ 2 СЕРВІСИ ДЛЯ ОНЛАЙН СПІЛКУВАННЯ

2.1. Скайп

2.2. Файлообмінники

2.3. Соціальні мережі

2.4. Електронна пошта

2.5. Чат, форум

2.6. Персональний сайт

2.7. Висновок розділу 2

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЕБ- ЕТИКЕТУ ТА БЕЗПЕКИ ОНЛАЙН СПІЛКУВАННЯ

3.1. Аналіз динаміки користування інтернетом в Україні

3.2. Діти в інтернеті. Світові тенденції розвитку користування онлайн сервісами

3.3. Аналіз користування інтернетом української дитячої аудиторії

3.4. Обізнаність учнів гімназії з питань веб-етикету та безпеки в інтернеті

3.5. Висновок розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Інформаційне суспільство характеризується як суспільство знань, де особливу роль відіграє процес перетворення інформації в знання. Будь-яка освіта передбачає передачу знань, умінь та навичок. Вона нерозривно пов’язана з вихованням високих моральних якостей, без яких дитина не може відбутися як особистість. Нажаль, в соціальних мережах, форумах, чатах утворилася своя негативна форма спілкування – «сленг», яка наводить на сумні роздуми про стан культури спілкування в інтернеті, і в «живому» спілкуванні відповідно, оскільки все більше часу ми спілкуємося віртуально, що накладає свій відбиток і на реальне спілкування. Тому в суспільстві назріло питання: як правильно коректно, тактовно, доцільно, чітко та лаконічно висловлювати свої думки в онлайн просторі, адже цьому ніхто нікого не навчає?

Актуальність та доцільність теми роботи

Проаналізувавши велику кількість прикладів негативного спілкування в он-лайні, відсутність елементарної культури спілкування, безліч орфографічних та стилістичних помилок, недотримання вимог адміністраторів сайтів та мереж щодо користування їх ресурсами, вседозволеність та безкарність через використання нік-неймів та аватарів надихнуло нас на думку, що в школах потрібно розпочати приділяти увагу питанням тематики «Веб-етикет: культура спілкування та безпека в інтернеті», інакше ми всі підемо на дно загальнолюдської культури.

Інтернет завітав в сучасне суспільство на теренах пострадянських держав «не постукавшись», без своїх правил, вимог. Він постійно, змінюється, розвивається, ми всі доходимо до правил користування ним самостійно, хто як вважає. Дорослі не думають, що відкритий доступ до інформації в соціальних мережах дає можливість дітям читати все те, що вони там пишуть і те, про що дітям взагалі читати не можна. У дітей від такого потоку брудної інформації розбрід і дезорієнтація. Діти геть перестали розуміти, що таке добре і що таке погано!

Не всі дорослі розуміють, як правильно написати електронного листа, посперечатися в чаті, доцільно розмісити пост в соціальних мережах, зробити покупки в інтернет магазині, або скористатися інтернет-банкінгом, що тоді казати про дітей?! Тому і перетворився інтернет на смітник інформації, бо ми самі своїм безкультур’ям зробили його таким.

Підняття в навчальних закладах питань веб-етикету повинно навчити дітей культурі онлайн спілкування, а заодно потурбуватися про їхню безпеку в інтернеті, оскільки саме діти за необізнаністю стають жертвами електронних хакерів, шахраїв та злодіїв. Прищепити дітям правила веб-етикету, навчити їх бути культурними та обізнаними у небезпеці під час спілкування в електронних локальних та глобальних мережах - таким ми бачимо своє завдання. Для навчання прийнятні будь-які засоби, теми, форми та методи, якщо вони змінюють людину на краще.

Сутність досліджуваної проблеми

Тотальне засилля безграмотності, безкультур’я під час електронного спілкування між людьми, відсутність або не дотримання будь-яких моральних норм та правил обміну інформацією в інтернеті.

Мета роботи

Проаналізувати типові випадки безкультурного або аморального та небезпечного спілкування в електронних мережах і на підставі цього аналізу розробити рекомендації для учнів гімназії за темою: «Веб-етикет: культура спілкування та безпека в інтернеті».

Завдання роботи

Вивчити недоліки та переваги різних засобів онлайн спілкування.Проаналізувати основні види небезпеки, що підстерігають дітей в інформаційному інтернет просторі.Розробити практичні поради з культурного використання інтернет простору для спілкування. Об’єкт дослідження

Культура та норми міжособистісного спілкування людей в мережі інтернет.

Предмет дослідження

Низький рівень дотримання користувачами онлайн простору норм міжособистісного спілкування.

Методи дослідження

Теоретичні:

метод сходження від абстрактного до конкретного;метод дедукції;метод ідеалізації.Експериментальні:

метод спостереження;аналіз;експеримент;опитувальний метод. Практична значимість роботи

може вдосконалити шкільну освіту;підняти рівень інтернет- та загальнолюдської культури підростаючого покоління;озброїти учнів знаннями безпечного використання інтернет ресурсів під час онлайн спілкування.

РОЗДІЛ 1

КУЛЬТУРА ТА НОРМИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Поняття інформаційної грамотності та інформаційної культури

Вперше поняття «інформаційна грамотність» було введено в 1977 році в США і використано в національній програмі вищої освіти. Асоціація Американських бібліотек інформаційно грамотною людиною назвала особистість, яка здатна розвивати, розміщувати, оцінити інформацію і найбільш ефективно її використати [1].

Термін «інформаційна культура» у вітчизняних публікаціях вперше з'явився в 70-х роках XX століття; ініціаторами розвитку та популяризації відповідної концепції стали працівники бібліотек. Одними з перших робіт, в яких використовувався цей термін, були статті бібліографів К.М. Войханской і Б.А. Смірнової «Бібліотекарі і читачі про інформаційну культуру» («Бібліотека та інформація», 1974 р.) і Е.Л. Шапіро «Про шляхи зменшення нев...

Предпросмотр онлайн:

Скачать 1.76 Mb

Посмотрите также:

— Реферативная/исследовательская работа по курсу «История и философия науки» на тему "Геополитика глобальной сети Интернет"